Märkning : webbplats

Adeo Melius betyder ”Så Mycket Bättre”

Adeo Melius betyder "så mycket bättre" på latin. Vi har alla olika relationer till, kollegor, partner, vänner, föräldrar eller själva som en förälder. Hur vi mår påverkar, hur vi gör och vad vi gör. Det påverkar vårt privatliv och vårt arbetsliv. Mår vi bra, presterar vi bra, känner vi glädje, sprider vi glädje, känner du dig