Nyheter

Senaste från oss

Nyheter

Adeo Melius betyder ”Så Mycket Bättre”

Adeo Melius betyder "så mycket bättre" på latin. Vi har alla olika relationer till, kollegor, partner, vänner, föräldrar eller själva som en förälder. Hur vi mår påverkar, hur vi gör och vad vi gör. Det påverkar vårt privatliv och vårt arbetsliv. Mår vi bra, presterar vi bra, känner vi glädje, sprider vi glädje, känner du dig

Hur mår du på jobbet? Del 3 fr tidningen SportHälsa

SportHälsa_sid26-27 Vad är viktigt för att du ska trivas i din arbetsmiljö? Fokus är helheten och att den psykiska arbetsmiljön är god. En arbetsgivare som har en hållbarhetsstrategi för sina medarbetare och en miljö som tar tillvara på, stärker och lyssnar samt arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa. Vad anser du är den största problematiken med dagens kontor? Att man drar ner på

Hur mår du på jobbet?

Arbetsmiljön påverkar vår fysiska och psykiska hälsa – inte minst vår arbetsprestation. Valet av inredning och utrustning är viktigt för att minimera risken för ohälsa. Ett stillasittande arbete med dåligt ljud och ergonomi kan leda till en rad besvär och sjukdomar