Nyheter

Hur mår du på jobbet?

Namnlöst_4

Arbetsmiljön påverkar vår fysiska och psykiska hälsa – inte minst vår arbetsprestation. Valet av inredning och utrustning är viktigt för att minimera risken för ohälsa. Ett stillasittande arbete med dåligt ljud och ergonomi kan leda till en rad besvär och sjukdomar

Written by

Mötet med människan är viktigt för mig och att få varje individ att känna sig sedd och växa. Vi minns hur någon får oss att må, mer än vad de säger till oss. Gör någon GLAD varje dag, uppmuntra och beröm. Le och du får många leenden tillbaka.

Kommentera