Nyheter

Hur mår du på jobbet? Del 3 fr tidningen SportHälsa

SportHälsa_sid26-27

Vad är viktigt för att du ska
trivas i din arbetsmiljö?
Fokus är helheten och att
den psykiska arbetsmiljön är god. En
arbetsgivare som har en hållbarhetsstrategi
för sina medarbetare och en miljö
som tar tillvara på, stärker och lyssnar
samt arbetar förebyggande mot psykisk
ohälsa.

Vad anser du är den största
problematiken med dagens kontor?
Att man drar ner på resurserna så att
den psykiska arbetsmiljön blir lidande.
Öppna landskap gör att det är lätt att
bli störd av kollegor och har man inte
en fast arbetsplats leder det ofta till en
otrygghet om tillhörighet.

Hur tror du att framtidens
kontor kommer att se ut?
Tyvärr tror jag att öppna och fl ytande
landskap kommer bli vanligare då man
vill spara in på ytor och använda varje
arbetsplats maximalt. Till exempel i en säljorganisation där de fl esta inte är på
kontoret varje dag.

Written by

Mötet med människan är viktigt för mig och att få varje individ att känna sig sedd och växa. Vi minns hur någon får oss att må, mer än vad de säger till oss. Gör någon GLAD varje dag, uppmuntra och beröm. Le och du får många leenden tillbaka.

Kommentera