Kategori : Nyheter

Hur mår du på jobbet? Del 3 fr tidningen SportHälsa

SportHälsa_sid26-27

Vad är viktigt för att du ska
trivas i din arbetsmiljö?
Fokus är helheten och att
den psykiska arbetsmiljön är god. En
arbetsgivare som har en hållbarhetsstrategi
för sina medarbetare och en miljö
som tar tillvara på, stärker och lyssnar
samt arbetar förebyggande mot psykisk
ohälsa.

Vad anser du är den största
problematiken med dagens kontor?
Att man drar ner på resurserna så att
den psykiska arbetsmiljön blir lidande.
Öppna landskap gör att det är lätt att
bli störd av kollegor och har man inte
en fast arbetsplats leder det ofta till en
otrygghet om tillhörighet.

Hur tror du att framtidens
kontor kommer att se ut?
Tyvärr tror jag att öppna och fl ytande
landskap kommer bli vanligare då man
vill spara in på ytor och använda varje
arbetsplats maximalt. Till exempel i en säljorganisation där de fl esta inte är på
kontoret varje dag.

Hur mår du på jobbet?

Namnlöst_4

Arbetsmiljön påverkar vår fysiska och psykiska hälsa – inte minst vår arbetsprestation. Valet av inredning och utrustning är viktigt för att minimera risken för ohälsa. Ett stillasittande arbete med dåligt ljud och ergonomi kan leda till en rad besvär och sjukdomar

Adeo Melius betyder ”Så Mycket Bättre”

Adeo Melius betyder ”så mycket bättre” på latin.

Vi har alla olika relationer till, kollegor, partner, vänner, föräldrar eller själva som en förälder.
Hur vi mår påverkar, hur vi gör och vad vi gör.
Det påverkar vårt privatliv och vårt arbetsliv.

Mår vi bra, presterar vi bra,
känner vi glädje, sprider vi glädje,
känner du dig uppmärksammad och uppskattad
ger och gör du ofta det där lilla extra.
Allt gör att DU mår SÅ MYCKET BÄTTRE.

När du måste välja och ändå inte gör det, har du ändå gjort ett val!

Vill du veta mer om vad jag kan göra för dig eller er?

Gå in på kontaktsidan, och kontakta mig gärna!