Månatliga arkiv : juni 2014

Hur mår du på jobbet? Del 3 fr tidningen SportHälsa

SportHälsa_sid26-27 Vad är viktigt för att du ska trivas i din arbetsmiljö? Fokus är helheten och att den psykiska arbetsmiljön är god. En arbetsgivare som har en hållbarhetsstrategi för sina medarbetare och en miljö som tar tillvara på, stärker och lyssnar samt arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa. Vad anser du är den största problematiken med dagens kontor? Att man drar ner på