Månatliga arkiv : maj 2014

Hur mår du på jobbet?

Arbetsmiljön påverkar vår fysiska och psykiska hälsa – inte minst vår arbetsprestation. Valet av inredning och utrustning är viktigt för att minimera risken för ohälsa. Ett stillasittande arbete med dåligt ljud och ergonomi kan leda till en rad besvär och sjukdomar